Rekommenderad skärmtid för barn

Barn och ungdomar mellan åtta till 18 år tittar på skärmar omkring sju timmar dagligen. Det är för mycket och en gräns på två timmar per dag bör införas, menar CBS. Barn mellan två till fem år bör hållas än hårdare, där är en maximal skärmtid om en timma per dag att rekommendera.

I dagens digitala klimat finns det skärmar överallt. Då kan det vara svårt att kontrollera hur många timmar om dygnet ditt barn sitter framför en skärm, och kanske använder en populär sociala medie-tjänst. En alltför hög skärmtid kan leda till negativa konsekvenser, likt övervikt, en ökad benägenhet för våld samt försämrade sociala färdigheter.

Negativa effekter med en alltför hög skärmtid för barn

Forskningsrön pekar på att barn som använder sociala medie-tjänster i en alltför hög utsträckning har en har en ökad risk för:

  • Hjärtsjukdomar.
  • Att ett våldsamt och impulsstyrt beteende uppenbarar sig.
  • Svårigheter vid sociala kontakter med såväl vuxna som barn.
  • Högt kolesterol.
  • Övervikt.
  • Att barnets naturliga sömnmönster rubbas.

Den negativa cirkeln

Barn som spenderar för mycket tid framför skärmar är mer benägna att äta godis, snacks och andra snabba kolhydrater, och som en konsekvens av det skapas en negativ spiral då barnet först får svårt att sova, vilket i slutändan kan leda till koncentrationssvårigheter samt övervikt.

Begränsa skärmtiden för ditt barn

Det är enkelt att kontrollera hur länge ditt barn använder sin mobiltelefon på både Android (inklusive Samsung) samt iOS (iPhone). Men då ditt barn även kommer i närheten av skärmar när hon spelar tv-spel eller sitter vid datorn bör du förändra ditt barns beteende från grunden.

Nedan finner du ett antal tips som lämpar sig väl för att du ska kunna begränsa ditt barns skärmtid på ett naturligt sätt.

Du bör föregå med gott exempel: Om du tittar på tv alltför ofta, exempelvis sträckollar på en specifik Netflix-serie, är chansen stor att ditt barn tar efter dina dåliga vanor.

Lär dig mer om teknik: Barn och ungdomar är både finurliga och teknikkunniga. Du bör därför ha vetskap om vilka åldersgränser som är aktuella för specifika tv- och datorspel samt övriga appar. Du bör även se till att ditt barn inte kan nollställa statistiken för skärmtid, om du aktiverat den funktionen i dennes telefon.

Skapa en skärmfri zon: Du bör förbjuda skärmanvändning i minst ett rum. För att nämna ett exempel bör köket räknas som en skärmfri zon, så att samtliga i familjen får chans att samtala utan avbrott.

Uppmuntra till fysisk aktivitet: Många barn använder sig av tv-spel, datorer och/eller mobiltelefoner för att bli underhållna samt för att kunna prata med sina vänner. Du bör försöka stävja överanvändning av skärmar genom att exempelvis påpeka att ditt barn ska ägna sig åt en idrott eller läsa en bok med jämna mellanrum, då hälsovinsterna med skärmfri tid är stora.

Belöna dina barn med skärmtid: Ditt barn bör betrakta tid framför tv-apparaten, mobilen eller datorn som en belöning, snarare än en självklarhet. Sätt upp dagliga gränser gällande skärmtid och försäkra dig om att ditt barn håller sig till dessa.

Lämna en kommentar