Timeu – Vi skriver om Twitter och andra sociala medier

Den här webbsidan innehåller lättbegriplig fakta gällande handhållna enheter samt sociala medier. Ett av våra delmål är att Timeu.se ska fungera som en informationsportal för människor som vill veta mer om hur digital kommunikation fungerar i praktiken, men ännu inte vågat eller haft behov av att skapa ett sociala medie-konto.

Twitter och trender

Mitt intresse för sociala medier väcktes kort efter att jag skapat mitt första Twitterkonto, och upptäckt hur plattformens ”trending”-system fungerade. Twittertrender, som begreppet heter på svenska, innebär att ämnen som är populära lyfts upp, så att de uppmärksammas av fler personer.

Twittertrenderna är regionsbaserade, så det som trendar i Sverige är med stor sannolikhet dolt på den finska delen av Twitter. Ämnesområden som trendar byggs upp och får ökad styrka med hjälp av hashtags (#). Om du vill uppmärksamma denna sida Twittrar du #Timeu, för att nämna ett exempel.

Jag trodde mig under en tid ha förstått hur Twitters trendsystem fungerade i detalj, men jag överskattade med stor sannolikhet mina kunskaper. Ett ökat intresse för sociala medier fick jag förvisso, och det är en stor vinst i sig.

Sociala medie-tjänster: Idag och imorgon

Traditionell media har som vana att skälla ut många av de sociala medie-tjänster som erbjuds idag, men sanningen är att kommunikationsappar likt Facebook, Instagram och Twitter fyller sina syften på ett bra sätt, då de bland annat bidrar med gemenskap och underhållning.

Sociala medie-landskapet måste förändras

Dagens sociala medie-plattformar har ett tydligt behov av att förändras från grunden. Följande anpassningar anser både jag och mina medförfattare att sociala medie-tjänster likt Twitter, Facebook och Instagram bör införa inom kort.

Förtroendet måste öka: Morgondagens sociala medie-tjänster måste bli säkrare. Bara då kan ett mer hållbart förtroende hos byggas upp hos användarna. En ökad transparens måste dessutom existera gällande vilken typ av data som sparas, samt hur de sociala nätverken tjänar pengar.

Premiumalternativ bör införas: Om sociala medie-plattformar erbjuder kostnadsbelagda premiumkonton bör störande reklam och övrig datainsamling bli ett minne blott för användare som motsätter sig detta. Premiumanvändare bör dessutom inte bli en minusaffär för sociala medie-jättarna, så stelbentheten gällande denna vara finner vi märklig.

Ökat fokus på AR och VR: Facebook äger VR-bolaget Oculus, och har ännu inte infört ett bra stöd för 3D-hårdvaran Oculus Rift. Vi menar att 3D-hjälpmedel skulle kunna revolutionera sociala medie-sfären. Vem vill inte kunna träffa sina vänner, och för all del, främlingar, från sin egen soffa i ett omslutande 3D-universum.

 

Nya Inlägg

Så har priset på iPhone ökat över tid

Priset för Apples storsäljande telefon iPhone har ökat konstant sedan 2007, men prisökningen har dock avstannat under senare år såvida vi tar hänsyn till den inflation som föreligger i Sverige. Nedan sammanfattar vi den ungefärliga prisökning som existerar för Apples mest påkostade iPhonemodeller.
 • Iphone 3G lanserades 2008 och kostade från 5 000 kronor.
 • Iphone 4 lanserades 2010 och kostade från 6 500 kronor.
 • Iphone 5 lanserades 2012 och kostade från 7 000 kronor.
 • Iphone 6 Plus lanserades 2014 och kostade från 7 500 kronor.
 • Iphone 7 Plus lanserades 2016 och kostade från 8 200 kronor.
 • Iphone XR Max lanserades 2018 och kostade från 11 000 kronor.
 • Iphone 12 Max lanserades 2020 och kostade från 12 500 kronor.
Apples första mobiltelefon, iPhone, kunde inte köpas kontant och inkluderades därför inte i den ovanstående punktlistan. Trots att ökningen är konstant fastslår Ny Teknik att den senaste av Apples flaggskeppsmodeller, Iphone 12 Max, inte är nämnvärt dyr i jämförelse med de mest påkostade iPhonemodellerna från tidigare år. Med inflationen medräknad existerar ingen skillnad, säger reportern Simon Campanello. Tips: Du kan spegla din iPhoneskärm till en tv-apparat, så även kontrollera skärmtiden för din iPhone på ett enkelt sätt.

Apple säljer även budgetmodeller

Om vi bortser från Apples flaggskeppstelefoner, det vill säga de mest tekniskt avancerade och mest påkostade telefonerna, återfinns även billigare telefoner i Apples sortiment. Den relativt lilla Iphone SE kostar endast 4 500 kronor, och den inte alltför föråldrade iPhone 11 kostar bara cirka 6 600 kronor. Vi vill även förtydliga att samtliga iPhonemodeller fungerar utmärkt med Twitter såvida de inte är äldre än sex år.

Ska man låna pengar till sitt mobilinköp?

Nej, att låna pengar till sitt mobilinköp är i regel en dålig idé, främst då det kreditinstitut som utfärdar lånet avkräver dig en ränteavgift. Många små krediter kan dessutom ge upphov till höga totala lånekostnader, vilket innebär att du riskerar att hamna i en skuldfälla. På Sambla kan du slå samman mindre krediter för att därmed skapa ett samlingslån, vilket medför lägre låneavgifter. Förutom att du sparar pengar ser även bankerna personer med ett större lån som mer kreditvärdiga. Du kan även köpa en mobiltelefon med ett kreditkort. Men inte heller det är en god idé, främst då en räntekostnad på cirka 15 till 25 % tillämpas. Kreditkort erbjuder dock fördelar likt bonussystem, rabattsystem samt gratis shopping- och reseförsäkringar, och såvida du betalar månadsfakturan i sin helhet tillkommer inga ränteavgifter. Om du vill lära dig mer om kreditkortens för- och nackdelar, ta gärna del av den guide om kreditkort som Sambla publicerat på sin webbsida. Guiden är helt objektiv då även negativa aspekter med kreditkort lyfts fram.  

Hur kan man sälja en gammal iPhone?

Om du går i tankar om att avyttra din telefon finns det ett flertal alternativ att välja på, och dessa pratar vi mer om nedan.  

1. Sälj din iPhone på Blocket

På den digitala köp- och säljplattformen Blocket kan du sälja allt, inklusive din iPhone. Blocket erbjuder även en extratjänst vid namn Blocketpaketet, som medför att både säljaren och köparen skyddas mot bedrägerier på ett effektivt sätt. Att avyttra en iPhone med Blocketpaketet kostar 99 kronor exklusive den annonsavgift som Blocket tillämpar.  

2. Sälj din iPhone på Tradera

Då Tradera är en auktionssajt är möjligheten stor att flera köpare väljer att lägga bud på din telefon, vilket medför ett högre slutpris. Tradera tar dock ut en provisionsavgift på 10 %, vilket motsvarar 1 200 kronor såvida du säljer en ny iPhone för 12 000 kronor.  

3. Sälj din iPhone till en kompis

Om du vill slippa att pruta och förhandla med personer som du inte känner är det en god idé att sälja din telefon till någon inom familjen alternativt en kompis. Risken för att bli bedragen minskar dessutom, men detta försäljningssätt kan dock vara ansträngande för nära relationer såvida din iPhone går sönder.  

4. Sälj din iPhone till Swappie

Hos Swappie får du en relativt god ersättning i samband med att du säljer din begagnade iPhone. Swappie rekonditionerar samtliga telefoner som skickas in, varpå de funktionstestas och säljs till privatpersoner. Du tjänar i regel mer pengar om du säljer din iPhone på Blocket eller Tradera, men den trygghetsfördel som en telefonförsäljning till Swappie medger är också värd att nämna.

Hur påverkas vi av sociala medier?

Sociala medie-tjänster bidrar till att det svenska språket förändras. Flertalet nyord tillkommit tack vara sociala medier, likt ”att hänga” med en kompis. Utöver detta kan din psykiska hälsa påverkas om du använder sociala medie-tjänster alltför frekvent, så även din stressnivå.

Fyra av fem svenskar använder populära sociala medie-tjänster likt Facebook, Instagram, Twitter eller Snapchat på en daglig basis. Och även om vi ibland spenderar för mycket tid på Sociala medier öppnas många dörrar. Vi kan exempelvis samtala med personer och organisationer världen över, men det finns även nackdelar. Det gamla talesättet ”om någonting är gratis är det du som är produkten” stämmer väl in i sociala medie-sfären.

 

Hur påverkar sociala medier det svenska språket?

De sociala medie-plattformar som existerar idag bidrar till att populära ord och fraser får en större och snabbare spridning. Fraser såsom ”Det är fett” och ”Jag hänger med min kompis” har blivit populära i hela Sverige tack vare sociala medier.

Svenska Dagbladet har pratat med Anna Antonsson, som är språkkonsult i svenska. Hon menar att de fraser som har sitt ursprung i sociala medier ofta är försvenskade versioner av populära engelska uttryck. Anna berömmer även oss svenskar folket för vår finurlighet, då hon pekar på att vi inte tar de engelska uttrycken rakt av, utan anpassar dessa till det svenska språket.

Personer som använder sociala medieplattformar har även en förmåga att använda språk för att visa att de tillhör en specifik gruppering. Flertalet högeraktivister använder exempelvis ordet snöflinga (eng. snowflake) för att göra narr av sina meningsmotståndare, som de anser är alltför lättkränkta.

 

Psykisk ohälsa och sociala medier

Den psykiska ohälsan hos barn i åldrarna 10 till 17 år har dubblerats på 10 år, och enligt hjärnforskaren Sissela Nutley är den ökade användningen av sociala medier en bidragande faktor till denna utveckling. Hon pekar både på psykiska och fysiska symptom.

Nutley menar att hjärnan formar sig efter miljön. Om en person lägger flera timmar om dagen på att använda sociala medie-tjänster lämnar det ett avtryck i hjärnan. Forskningen har inte avslöjat hur sociala medier påverkar hjärnan i detaljnivå, men tydliga samband finns mellan sociala medie-användning och psykisk ohälsa. Det är exempelvis många som får ångest av sociala medier.

En studie pekar på att personer som använder sociala medier mer än två timmar per dag har en dubbelt så hög risk att uppvisa depressionssymptom i jämförelse med personer som nyttjar sociala medier 30 minuter per dag eller mindre.

Hjärnforskaren säger även att din hjärna kan formas tillbaka, vilket innebär att det psykiska måendet förbättras om du exempelvis tar bort ditt Facebookkonto. Hon menar att enkla förändringar, likt att vi pratar och ser varandra fysiskt i en högre utsträckning eller deltar i en lagidrott, bör kunna förbättra vår psykiska hälsa.

 

Stress och sociala medier

Den amerikanska onlinepublikationen Childmind menar att sociala medie-tjänster är en källa till ökad stress. Mer specifikt kan en snabbtitt i sociala medie-flödet bli en vana, vilket innebär att du riskerar att jämföra våra liv med andras. Och då de bilder som återfinns på Facebook och likvärdiga tjänster ofta består av uppiffade gym-selfies samt festbilder är det lätt att känna sig underlägsen, vilket kan påverka din självkänsla.

Trenden vad gäller gillningar, eller ”likes”, ses även som en stor källa till stress. Monica Olsson, som arbetar som kurator på Pilängskolan, menar att sociala medier påverkar ungdomarnas psykiska mående, inklusive stressnivåerna, i en stor omfattning:

”Det stora trycket från sociala medier har märkts i de samtal jag har med elever som upplever att de mår dåligt. En vanlig dag kan jag ha sju till åtta möten med elever”, påpekar hon.

 

Fördelar och nackdelar med sociala medier

Som vi tidigare nämnt är sociala medier en bidragande orsak till mental ohälsa, inklusive stress. Men användning av sociala medier kan även förknippas med positiva aspekter, såsom att du får chansen att knyta nya kontakter med personer som har samma intressen och åsikter som du själv.

 

5 fördelar med sociala medier

 • Du kan samtala med dina vänner på ett naturligt och snabbt sätt.
 • Ensamma människor utan sociala kontakter kan prata med främlingar för att få hjälp.
 • Man kan ta del av viktig information snabbt vid exempelvis en naturkatastrof eller ett terrorattentat.
 • Studenter och andra vetgiriga kan samtala med experter inom ett specifikt område.
 • Sociala medie-tjänster likt Linkedin hjälper arbetssökande att hitta en lämplig arbetsplats, alternativt en ny arbetsplats, om du inte trivs med din nuvarande arbetsgivare.

 

5 nackdelar med sociala medier

 • Sociala medier kan bidra till psykisk ohälsa samt ökade stressnivåer.
 • Somliga av de annonser som visas på sociala medie-tjänster kan vara skadliga, i synnerhet för barn.
 • Sociala medier är en tidstjuv. Genomsnittsanvändaren nyttjar sociala medie-tjänster strax under två timmar om dagen, den tiden skulle istället kunna läggas på någonting mer produktivt.
 • Sociala medier kan leda till att konflikter uppstår då alla kan prata med alla.
 • Barn som är högfrekventa användare av sociala medie-tjänster har sämre betyg i jämförelse med barn som har en mer sund inställning till sociala medier.

Rekommenderad skärmtid för barn

Barn och ungdomar mellan åtta till 18 år tittar på skärmar omkring sju timmar dagligen. Det är för mycket och en gräns på två timmar per dag bör införas, menar CBS. Barn mellan två till fem år bör hållas än hårdare, där är en maximal skärmtid om en timma per dag att rekommendera.

I dagens digitala klimat finns det skärmar överallt. Då kan det vara svårt att kontrollera hur många timmar om dygnet ditt barn sitter framför en skärm, och kanske använder en populär sociala medie-tjänst. En alltför hög skärmtid kan leda till negativa konsekvenser, likt övervikt, en ökad benägenhet för våld samt försämrade sociala färdigheter.

Negativa effekter med en alltför hög skärmtid för barn

Forskningsrön pekar på att barn som använder sociala medie-tjänster i en alltför hög utsträckning har en har en ökad risk för:

 • Hjärtsjukdomar.
 • Att ett våldsamt och impulsstyrt beteende uppenbarar sig.
 • Svårigheter vid sociala kontakter med såväl vuxna som barn.
 • Högt kolesterol.
 • Övervikt.
 • Att barnets naturliga sömnmönster rubbas.

Den negativa cirkeln

Barn som spenderar för mycket tid framför skärmar är mer benägna att äta godis, snacks och andra snabba kolhydrater, och som en konsekvens av det skapas en negativ spiral då barnet först får svårt att sova, vilket i slutändan kan leda till koncentrationssvårigheter samt övervikt.

Begränsa skärmtiden för ditt barn

Det är enkelt att kontrollera hur länge ditt barn använder sin mobiltelefon på både Android (inklusive Samsung) samt iOS (iPhone). Men då ditt barn även kommer i närheten av skärmar när hon spelar tv-spel eller sitter vid datorn bör du förändra ditt barns beteende från grunden.

Nedan finner du ett antal tips som lämpar sig väl för att du ska kunna begränsa ditt barns skärmtid på ett naturligt sätt.

Du bör föregå med gott exempel: Om du tittar på tv alltför ofta, exempelvis sträckollar på en specifik Netflix-serie, är chansen stor att ditt barn tar efter dina dåliga vanor.

Lär dig mer om teknik: Barn och ungdomar är både finurliga och teknikkunniga. Du bör därför ha vetskap om vilka åldersgränser som är aktuella för specifika tv- och datorspel samt övriga appar. Du bör även se till att ditt barn inte kan nollställa statistiken för skärmtid, om du aktiverat den funktionen i dennes telefon.

Skapa en skärmfri zon: Du bör förbjuda skärmanvändning i minst ett rum. För att nämna ett exempel bör köket räknas som en skärmfri zon, så att samtliga i familjen får chans att samtala utan avbrott.

Uppmuntra till fysisk aktivitet: Många barn använder sig av tv-spel, datorer och/eller mobiltelefoner för att bli underhållna samt för att kunna prata med sina vänner. Du bör försöka stävja överanvändning av skärmar genom att exempelvis påpeka att ditt barn ska ägna sig åt en idrott eller läsa en bok med jämna mellanrum, då hälsovinsterna med skärmfri tid är stora.

Belöna dina barn med skärmtid: Ditt barn bör betrakta tid framför tv-apparaten, mobilen eller datorn som en belöning, snarare än en självklarhet. Sätt upp dagliga gränser gällande skärmtid och försäkra dig om att ditt barn håller sig till dessa.