Om Oss

Denna webbsida drivs av mig, Hindrik Hedström, samt mina två medskribenter; Sara Martinsson samt Ida Frisk. Vi arbetar alla inom teknikrelaterade yrken och har specifika kunskapsnischer, som du kommer bli varse om nedan.

Hindrik Hedström

Jag arbetar på ett relativt litet IT-företag i Stockholmsområdet, och har gjort så i över 10 års tid. Mitt intresse för sociala medier samt mobiltelefoner har sträckt sig över cirka 15 år. Jag kommer fortfarande ihåg min första mobiltelefon; en illgrön Nokia 3310 som användes flitigt under många års tid.

Även om dagens mobiltelefoner är mer underhållande i jämförelse med dåtidens handhållna enheter är riskfaktorerna desto fler till antalet. Numera kan man chatta med vem man vill, spela med vem man vill samt ladda upp bilder på sociala nätverk utan någon egentlig översyn. Dessa för- och nackdelar vill jag belysa och problematisera kring med hjälp av mina två medskribenter som introduceras nedan.

Sara Martinsson

Sara Martinsson är expert på allt som hör till sociala medier. Hon arbetar för närvarande som IT-kommunikatör för ett större teknikföretag, och har vetskap om alla funktioner på sociala nätverk likt Facebook, Twitter och Instagram.

Då mina kunskaper inom kommunikation via sociala medie-tjänster inte är lika stora menar jag att Sara bidrar med ovärderlig information, samt att hon höjer kvaliteten för hela webbsidan. Sara granskar samtliga artiklar, och inget publiceras utan att hon gett mig klartecken att göra så.

Ida Frisk

Ida arbetar för en teknikkonsultfirma i Göteborgsområdet, och har detaljerade kunskaper gällande samtliga mobiltelefoner på marknaden. Hon ägnar en stor del av sin tid med att lära vuxna förvärvsarbetande hur dagens alltmer avancerade mobiltelefoner fungerar, samt hur de används på bästa sätt.