De 5 största sociala medierna i Sverige

Fem sociala medie-nätverk dominerar i Sverige: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat och Linkedin. Många av dessa nätverk nischar sig mot både privat- samt företagsanvändare, och erbjuder ett flertal unika funktioner. Facebook har mest användare, förmodligen tack vare plattformens bredd.

Sociala medier påverkar våra liv i en hög utsträckning, och vi menar därför att du bör ha vetskap om de mest populära sociala medie-tjänsterna, som alla listas nedan.

#1. Facebook (ca. 1.7 miljarder användare världen över)

Facebook har över 1.7 miljarder användare världen över, och är därmed världens största sociala medie-tjänst. På Facebook kan du bland annat samtala med vänner och släkt, sälja saker på Facebook Marketplace, promota din organisation via en företagssida eller köpa annonser för att förmedla ett specifikt budskap.

Facebook har dock råkat ut för ett flertal skandaler. En av dessa bestod av att en hacker kom över känslig data för 87 miljoner Facebookanvändare. Strax därefter skapades en #deletefacebook-kampanj på Twitter, där användare uppmanades att ta bort sitt Facebook-konto.

 

2. Instagram (ca. 500 miljoner användare världen över)

När Instagram lanserades kunde man bara dela videor samt bilder, men funktionaliteten har breddats avsevärt. Numera kan du även skicka direktmeddelanden. Huvudfokuset består fortfarande av att du ska kunna dela bilder och videor på ett enkelt sätt, samt att övriga användare ska kommentera dessa.

En av Instagrams största styrkor är att du kan redigera dina bilder med hjälp av filter, för att därefter ladda upp dessa på Instagram, eller andra sociala medie-tjänster likt Facebook eller Twitter.

 

3. Twitter (ca. 320 miljoner användare världen över)

På det sociala medie-nätverket Twitter skickar du korta meddelanden som kan vara uppemot 280 tecken långa. Kommunikationen blir därför ofta snabb, och det kan ibland vara en utmaning att fatta sig kort. Twitter betraktas i regel som en renodlad chatt-app, men utmärker sig väsentligt då du kan märka upp dina meddelande med hjälp av taggar.

Twitter är populärt bland både företags- samt privatanvändare. I skrivande stund förs många politiska diskussioner på Twitter, vilket har inneburit att både journalister samt opinionsbildare fattat tycke för plattformen.

 

4. Snapchat (ca. 220 miljoner användare världen över)

Snapchat är mest populärt bland yngre målgrupper, även om åldersspannet breddats något under senare tid. Nätverket har ett högt tempo och ett stort fokus ligger på att skicka bilder samt videor, som raderas per automatik efter att mottagaren tittat på dem.

Många användare uppskattar Snapchat tack vare att utseendefixeringen är minimal, då samtliga bilder och videor aldrig sparas för eftervärlden. Snapchat bör även beskrivas som en lite mer spontan och humoristisk sociala medie-tjänst, då användarna oftast inte är rädda att göra bort sig.

 

5. Linkedin (ca. 140 miljoner användare världen över)

Linkedin är en företagsplattform där användarna får chansen att knyta nya yrkeskontakter. Många betraktar Linkedin som ett mer professionellt nätverk i jämförelse med Facebook och Instagram, och tröskeln för att våga lägga till nya personer beskrivs vara lägre.

Denna plattform är välbesökt av både rekryterare, företag samt jobbsökande. Ett stort fokus ligger på att bli ”kollad”, vilket innebär att en annan person granskat din yrkesprofil och/eller ditt CV, om du laddat upp ett sådant.

För ett fåtal år sedan beskylldes plattformen för att ha dåligt optimerade samt illa fungerande appar, men den kritiken är inte längre applicerbar på Linkedin.

Lämna en kommentar