Så mycket tid spenderar vi på sociala medier

En genomsnittlig sociala medie-användare använder dessa tjänster cirka två timmar dagligen, vilket kan vara negativt för den mentala hälsan. Forskare menar att du bör nyttja sociala medie-tjänster omkring en halvtimme dagligen, för att inga negativa effekter ska kunna uppstå.

I den här artikeln presenterar vi statistik för hur mycket tid vi spenderar på sociala medie-tjänster, sett till den plattform som används. Vi pratar även mer om när en paus från sociala medier bör bli aktuell.

 

Hur ofta använder vi sociala medier?

 

Facebook

Facebook är ett av Sveriges största sociala nätverk. Mer än två av tre svenskar besöker Facebook, och den siffran ökar kontinuerligt. Internetstiftelsen menar att populariteten för Facebook bör tillta ytterligare då även äldre personer fattat tycke för tjänsten. Yngre internetanvändare föredrar i regel Instagram och/eller Snapchat. En genomsnittlig Facebookanvändare spenderar 43 minuter på plattformen dagligen.

 

Instagram

Instagram är populärt bland unga, men ökar stort inom alla åldersgrupper. 40 procent av alla svenskar inom åldersspannet 36 till 45 år använder Instagram, och den årliga användarökningen motsvarar 12 %.

 

Linkedin

Denna sociala medie-plattform besöks av 22 % av alla svenskar. Den dagliga användningen av Linkedin är dock liten, bara 2 % besöker nätverket dagligen. 36- till 45-åriga kvinnor samt 26- till 35-åriga män använder Linkedin i störst utsträckning.

 

Twitter

Var fjärde internetanvändare använder Twitter. Män i åldersspannet 16 – 25 år är de flitigaste besökarna, då 16 procent inom denna åldersgrupp använder tjänsten dagligen. Twitter är dessutom en av få sociala medie-tjänster som är mer populär bland män i jämförelse med kvinnor.

 

Användning av sociala medier i Sverige och utomlands

Personer som använder sig av sociala medie-tjänster i Sverige ägnar sig åt den hobbyn cirka en timme per dag, eller sju timmar i veckan. Det är mindre än världsgenomsnittet, som motsvarar cirka 2 timmar per dag, eller 14 timmar i veckan. Det högsta genomsnittsvärdet står Filippinerna för, vars invånare nyttjar sociala medie-tjänster strax under 4 timmar per dag.

 

Hur mycket tid ska man lägga på sociala medie-tjänster?

Om du begränsar din sociala medie-användning till 30 minuter dagligen kommer det att leda till positiva konsekvenser enligt en undersökning från University of Pennsylvania. ”Det är lite ironiskt att du känner dig mindre ensam när du skär ner på din sociala medie-användning” menar studiens huvudförfattare, Melissa Hunt.

Forskarna delade upp undersökningsobjekten i två grupper, och undersökte var och en av dessa vid två separata tillfällen. Om studien bara hade bestått av en enstaka grupp hade resultats tillförlitlighet kunna ifrågasättas.

Samtliga personer i studien nyttjade tre sociala medie-tjänster; Facebook, Instagram samt Snapchat. Efter att tre veckor fortlöpt mätte forskarna undersökningsobjektens mående enligt sju fasta kriterier; socialt kontaktnät, rädsla för att gå miste om roliga aktiviteter, ensamhet, självacceptans, självförtroende, ångest samt depression.

De undersökningsobjekt som nyttjade sociala medie-tjänster i 10 minuter, samt de som nyttjade samma typer av plattformar hur mycket de ville, mådde sämre i jämförelse med de personer som begränsade sin sociala medie-konsumtion till 30 minuter.

 

Bör du ta en paus från sociala medier?

Ibland har alla ett behov av att varva ner. Alla statusuppdateringar från bekanta, med bilder på bröllop, hundar som gör bakåtvolter och slungade oxfiléer kommer att finnas kvar imorgon också.

Mer specifikt ska du aldrig känna något tvång att använda sociala medie-tjänster, och om du exempelvis väljer att surfa på Facebook istället för att umgås med dina kompisar eller idrotta är chansen stor att du har ett problem. Om så är fallet bör du överväga att ta bort ditt Facebookkonto helt och hållet.

I videon nedan beskriver Youtubern KraftCenterTV begreppet Social Media Depression, och vikten av att vi slutar jämföra oss med andra.

Lämna en kommentar