Hur påverkas vi av sociala medier?

Sociala medie-tjänster bidrar till att det svenska språket förändras. Flertalet nyord tillkommit tack vara sociala medier, likt ”att hänga” med en kompis. Utöver detta kan din psykiska hälsa påverkas om du använder sociala medie-tjänster alltför frekvent, så även din stressnivå.

Fyra av fem svenskar använder populära sociala medie-tjänster likt Facebook, Instagram, Twitter eller Snapchat på en daglig basis. Och även om vi ibland spenderar för mycket tid på Sociala medier öppnas många dörrar. Vi kan exempelvis samtala med personer och organisationer världen över, men det finns även nackdelar. Det gamla talesättet ”om någonting är gratis är det du som är produkten” stämmer väl in i sociala medie-sfären.

 

Hur påverkar sociala medier det svenska språket?

De sociala medie-plattformar som existerar idag bidrar till att populära ord och fraser får en större och snabbare spridning. Fraser såsom ”Det är fett” och ”Jag hänger med min kompis” har blivit populära i hela Sverige tack vare sociala medier.

Svenska Dagbladet har pratat med Anna Antonsson, som är språkkonsult i svenska. Hon menar att de fraser som har sitt ursprung i sociala medier ofta är försvenskade versioner av populära engelska uttryck. Anna berömmer även oss svenskar folket för vår finurlighet, då hon pekar på att vi inte tar de engelska uttrycken rakt av, utan anpassar dessa till det svenska språket.

Personer som använder sociala medieplattformar har även en förmåga att använda språk för att visa att de tillhör en specifik gruppering. Flertalet högeraktivister använder exempelvis ordet snöflinga (eng. snowflake) för att göra narr av sina meningsmotståndare, som de anser är alltför lättkränkta.

 

Psykisk ohälsa och sociala medier

Den psykiska ohälsan hos barn i åldrarna 10 till 17 år har dubblerats på 10 år, och enligt hjärnforskaren Sissela Nutley är den ökade användningen av sociala medier en bidragande faktor till denna utveckling. Hon pekar både på psykiska och fysiska symptom.

Nutley menar att hjärnan formar sig efter miljön. Om en person lägger flera timmar om dagen på att använda sociala medie-tjänster lämnar det ett avtryck i hjärnan. Forskningen har inte avslöjat hur sociala medier påverkar hjärnan i detaljnivå, men tydliga samband finns mellan sociala medie-användning och psykisk ohälsa. Det är exempelvis många som får ångest av sociala medier.

En studie pekar på att personer som använder sociala medier mer än två timmar per dag har en dubbelt så hög risk att uppvisa depressionssymptom i jämförelse med personer som nyttjar sociala medier 30 minuter per dag eller mindre.

Hjärnforskaren säger även att din hjärna kan formas tillbaka, vilket innebär att det psykiska måendet förbättras om du exempelvis tar bort ditt Facebookkonto. Hon menar att enkla förändringar, likt att vi pratar och ser varandra fysiskt i en högre utsträckning eller deltar i en lagidrott, bör kunna förbättra vår psykiska hälsa.

 

Stress och sociala medier

Den amerikanska onlinepublikationen Childmind menar att sociala medie-tjänster är en källa till ökad stress. Mer specifikt kan en snabbtitt i sociala medie-flödet bli en vana, vilket innebär att du riskerar att jämföra våra liv med andras. Och då de bilder som återfinns på Facebook och likvärdiga tjänster ofta består av uppiffade gym-selfies samt festbilder är det lätt att känna sig underlägsen, vilket kan påverka din självkänsla.

Trenden vad gäller gillningar, eller ”likes”, ses även som en stor källa till stress. Monica Olsson, som arbetar som kurator på Pilängskolan, menar att sociala medier påverkar ungdomarnas psykiska mående, inklusive stressnivåerna, i en stor omfattning:

”Det stora trycket från sociala medier har märkts i de samtal jag har med elever som upplever att de mår dåligt. En vanlig dag kan jag ha sju till åtta möten med elever”, påpekar hon.

 

Fördelar och nackdelar med sociala medier

Som vi tidigare nämnt är sociala medier en bidragande orsak till mental ohälsa, inklusive stress. Men användning av sociala medier kan även förknippas med positiva aspekter, såsom att du får chansen att knyta nya kontakter med personer som har samma intressen och åsikter som du själv.

 

5 fördelar med sociala medier

  • Du kan samtala med dina vänner på ett naturligt och snabbt sätt.
  • Ensamma människor utan sociala kontakter kan prata med främlingar för att få hjälp.
  • Man kan ta del av viktig information snabbt vid exempelvis en naturkatastrof eller ett terrorattentat.
  • Studenter och andra vetgiriga kan samtala med experter inom ett specifikt område.
  • Sociala medie-tjänster likt Linkedin hjälper arbetssökande att hitta en lämplig arbetsplats, alternativt en ny arbetsplats, om du inte trivs med din nuvarande arbetsgivare.

 

5 nackdelar med sociala medier

  • Sociala medier kan bidra till psykisk ohälsa samt ökade stressnivåer.
  • Somliga av de annonser som visas på sociala medie-tjänster kan vara skadliga, i synnerhet för barn.
  • Sociala medier är en tidstjuv. Genomsnittsanvändaren nyttjar sociala medie-tjänster strax under två timmar om dagen, den tiden skulle istället kunna läggas på någonting mer produktivt.
  • Sociala medier kan leda till att konflikter uppstår då alla kan prata med alla.
  • Barn som är högfrekventa användare av sociala medie-tjänster har sämre betyg i jämförelse med barn som har en mer sund inställning till sociala medier.

Lämna en kommentar